2011, ജനുവരി 22, ശനിയാഴ്‌ച

പക്ഷികളുടെ ലോക്കാം


ഹാഇലില്‍ (സൌദിഅറേബ്യ) നിന്നും ചില കാഴ്ചകള്‍...